logo prave logo lave top
INDEX AUT CIEĽ METODIKA esf lave esf prave
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ. 
Prihlasovacie meno      Heslo    

Vitajte na našom e-portáli

Stredná priemyselná škola dopravná je stredná odborná škola, ktorá poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v štvorročnom dennom štúdiu. Špecializuje sa na oblasti dopravných študijných odborov so zameraním na cestnú dopravu. Škola ponúka štúdium v dvoch odboroch: prevádzka a ekonomika dopravy a technika a prevádzka dopravy. Oba študijné odbory umožňujú absolventovi splniť po obsahovej stránke podmienky pre odbornú spôsobilosť pre podnikanie v cestnej doprave.
Okrem teoretického vyučovania poskytuje prostredníctvom odborných učební, laboratórií a špecializovaných dielní aj praktické vyučovanie a s tým spojené zručnosti. škola má vlastnú autoškolu, kde žiaci v rámci vyučovania získajú vodičské oprávnenie sk. B a C za výhodné ceny.
V roku 2006 sa škole podarilo získať podporu Európskeho sociálneho fondu na realizáciu vlastného projektu.

esf logo
Škola realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou

Názov projektu: Vytvorenie aktivizačných učebných textov pre študentov stredných odborných škôl s dopravným zameraním
Kód projektu: 13120120212
Programový dokument: JPD NUTS II - Bratislava Cieľ 3
Opatrenie: 2.1: Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora
Obdobie realizácie projektu: 04.09.2006 - 30.09.2008

up

Hore

Ste návštevník číslo