INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ. 
Prihlasovacie meno      Heslo    

Workshopy k tvorbe AUT

Workshop 15. januára 2007

Prvá etapa tvorivého úsilia našich učiteľov na projekte tvorby tzv. aktivizačných učebných textov, ktoré majú formu pracovných listov, bola ukončená 15.1.2007 na spoločnom pracovnom stretnutí - workshope.

Koordinátorky RNDr.Kozová a Ing. SedláčkováV jeho prvej časti koordinátorka projektu RNDr. Eva Kozová zhodnotila doterajšiu prácu autorov ako i celkový priebeh projektu. Zverejnila prítomným, že všetky informácie o projekte ako i ukážky jednotlivých pracovných listov nájdu na stránke www.spsdkvacalova.sk.

Zároveň sa jednotliví autori prvý raz stretli so svojím dielom v konečnej tlačenej podobe. V prvej etape bolo vytvorených 35 súborov pracovných listov - aktivizačných učebných textov z rôznych všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov najmä pre 1. a 2. ročník.

Množstvo AUTV druhej časti workshopu, ktorý prebiehal v menších skupinách v rámci predmetových komisií učitelia postupne prezentovali svoje pracovné listy ostatným kolegom a diskutovali, ako ich môžu vzájomne využívať na vyučovaní na rôznych vyučovacích hodinách.
Táto časť workshopu bola veľmi dôležitá aj pre tých učiteľov, ktorí ako autori budú pokračovať vo vytváraní aktivizačných učebných textov aj v 2. etape. Budú môcť zapracovať aj názory a odporúčania svojich kolegov.

Učiteľky cudzích jazykov Na záver možno konštatovať, že vytvorenie aktivizačných textov je veľkým prínosom tak pre žiakov ako i pre učiteľov Strednej priemyselnej školy dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave. Pomôžu skvalitniť vzdelávanie a to nielen na našej škole, ale po ukončení projektu môžu byť využité i na iných školách s dopravným zameraním. Zostáva už len veriť, že nadšenie, elán a úsilie, ktoré do tejto práce vložili učitelia, sa stretne s patričnou odozvou u žiakov i odbornej verejnosti.

Ing. Lýdia Haliaková