INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ. 
Prihlasovacie meno      Heslo    

Aktivizačné učebné texty

Aktivizačné učebné texty označené touto ikonkou sú už k dispozícii na prezeranie.
3760 6
prevádzka a ekonomika dopravy
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 3765 6
technika a prevádzka dopravy
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč.
slovenský jazyk a literatúra slovenský jazyk a literatúra
anglický jazyk anglický jazyk
nemecký jazyk nemecký jazyk
dejepis dejepis
etická výchova etická výchova
občianska náuka občianska náuka
informatika informatika
fyzika fyzika
chémia chémia
dopravná geografia dopravná geografia
dopravná sústava odpadové hospodárstvo
technické kreslenie strojárska technológia
technika administratívy mechanika
ekonomika elektrotechnika
colná náuka cestné vozidlá
dopravné prostriedky strojárske cvičenia
mechanizačné zariadenia
základy logistiky odborné kreslenie
aplikovaná informatika doprava a manipulácie
prax časti strojov
tovaroznalectvo elektronika
strojníctvo meranie a diagnostika
cestná doprava a preprava cestná doprava
cestné vozidlá ekonomika
marketing a manažment aplikovaná informatika
údržba a opravy cvičenia z cestných vozidiel
cvičenia z matematiky cvičenia z matematiky
konverzácia v anglickom jazyku konverzácia v anglickom jazyku
konverzácia v nemeckom jazyku konverzácia v nemeckom jazyku
úvod do sveta práce úvod do sveta práce


Hore