INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ. 
Prihlasovacie meno      Heslo    

Zaujímavé linky

Vysoké školy technického a ekonomického smeru
Trnavská univerzita v Trnave - http://www.truni.sk/
Slovenská technická univerzita v Bratislave - http://www.stuba.sk/
Technická univerzita v Košiciach - http://www.tuke.sk/
Žilinská univerzita v Žiline - http://www.uniza.sk/
Ekonomická univerzita v Bratislave - http://www.euba.sk/
Technická univerzita vo Zvolene - http://www.tuzvo.sk/
Metodicko-pedagogické centrá
Metodicko-pedagogické centrum Bratislavského kraja v Bratislave - http://www.mcmb.sk/
Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave - http://www.mctba.sk/
Metodicko-pedagogické centrum v Banskej Bystrici - http://www.mpcbb.sk/
Metodicko-pedagogické centrum v Prešove - http://www.mcpo.edu.sk/
Metodicko-pedagogické centrum v Trenčíne - http://www.mpctn.sk/
Školské výpočtové strediská
Školské výpočtové stredisko Bratislava - http://www.svsba.sk/www/
Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica - http://www2.svsbb.sk/
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Štátny inštitút odborného vzdelávania - http://www.siov.sk/
Štátny pedagogický ústav
Štátny pedagogický ústav - http://www.statpedu.sk/
Sociálni partneri:
ALES, a. s.
Autorotos, s. r. o. - http://www.autorotos.sk/
Bevori International, s. r. o. - http://www.bevori.sk/
CCS - Cargo Customs Service, s. r. o. - http://www.ccs-cargocustomsservice.sk/
CITROEN OBNOVA - AUTO, s. r. o. - http://www.citroen-vajnorska.sk/
Color Expert SK, a.s. - http://www.colorexpert.sk/
Čechofracht SK, a. s. - http://www.cechofrachtsk.sk/
Doprastav, a. s. - http://www.doprastav.sk/
Dopravný podnik Bratislava, a. s. - http://www.dpb.sk/
DSL plus, s. r. o. - http://www.express-mp.sk/
Faurecia Interior Systems Bratislava, s. r. o.
Glass Partners Transports Slovakia, s. r. o.
Ignác Bertovič - BERTO - http://www.berto.sk/
Igor Kaiser - Kaiser Spedition - http://www.kaiser.sk/
Istrochem Plasty, s. r. o - http://www.istrochem.sk/
JTS JANÁK-TRANSPORT-SPEDITION, s. r. o. - http://jts.webpark.sk/
Komunálna poisťovňa, a. s. - http://www.kpas.sk/
Kuehne+Nagel, s. r. o. - http://www.kuehne-nagel.sk/
LAGERMAX Slovakia, s. r. o. - http://www.lagermax.sk/
Metro Cash & Carry Slovakia, s. r. o. - http://www.metro.sk/
NAD 820, a. s. - http://www.nad820.sk/
Paneláreň Vrakuňa, a. s. - http://www.panelarenvrakuna.sk/
Setto Spedition Bratislava, s. r. o. - http://www.setto.sk/
Slovenská plavba a prístavy, a. s. - http://www.spap.sk/
TEN Expres Slovakia, s. r. o. - http://www.ten-expres.sk/
Vadual LOGISTIK, s. r. o. - http://www.vadual.sk/
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. - http://www.vw-online.sk/
Všeobecná úverová banka, a. s. - http://www.vub.sk/
Vydavateľstvo LUXOR - http://www.transport.sk/
Železnice Slovenskej republiky, a. s. - http://www.zsr.sk/