INDEX AUT CIEĽ METODIKA
ABSOLVENTI LINKY WORKSHOPY KONTAKT
Neprihlásený užívateľ. 
Prihlasovacie meno      Heslo    

Workshopy a monitorovacie správy k tvorbe AUT

Monitorovacie správy
Workshopy

Workshop 27. septembra 2006

Workshop konaný dňa 27. septembra 2006 na našej škole sa niesol v duchu predstavenia aktivizačných učebných textov našich autorov zástupcom Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV).

Ukážka pracovných listov Pozvanie prijali:

  • Ing. Pavel Korbas - vedúci oddelenia školstva, mládeže a športu BSK,
  • Ing. Daša Hubačová - odborná referentka školstva na BSK,
  • Ing. Zita Šumichrastová - odborná zamestnankyňa ŠIOV predsedníčka odbornej komisie pre dopravu, pošty a telekomunikácia,
  • PhDr. Silvia Bielková - odborná zamestnankyňa ŠIOV pre tvorbu učebníc
  • Mgr. Vlasta Poláková - mediálna manažérka ŠIOV.

V úvodných príhovoroch koordinátorky projektu RNDr. Eva Kozová a Ing. Lýdia Haliaková v stručnosti predstavili projekt, ktorý škola realizuje s prispením Európskeho sociálneho fondu. Uviedli jeho ciele a smerovanie a poukázali na prínos aktivizačných učebných textov nielen pre našu školu, ale aj pre školy podobného zamerania.

Hostia z BSKPrítomní hostia mali možnosť nielen počúvať, ale aj nahliadnuť do ukážok z pracovných listov. Keďže prvá etapa tvorby je ešte v plnom prúde, mohli sme ponúknuť len základ pracovných listov.

Aj napriek tomu však naši hostia vysoko ocenili ich hodnotu a originálnu formu, ktorú chystáme priniesť do vyučovania všetkých predmetov. Zaujala ich hlavne myšlienka prepojiť aj neodborné vyučovacie predmety s hlavným zameraním našej školy - dopravou. Veď doprava, to je aj matematika, informatika, anglický jazyk, fyzika...

Autori pracovných listov K slovu sa samozrejme dostali aj autori pracovných listov. Možno povedať, že všetci sa museli pri tvorbe pracovných listov vysporiadať s podobnými problémami. Vymyslieť tému a vhodne ju prepojiť s dopravou dalo niekedy zabrať, takisto ako zohnať dostupnú literatúru a odborné články.

Našťastie pomohli kolegovia, školské učebnice, odborné časopisy a asi najviac - internet. Každý z autorov načrtol aj svoju predstavu využívania AUT vo svojom predmete - či už ako pomôcku pre opakovanie, skúšanie alebo preberanie nového učiva.

V závere stretnutia prítomní diskutovali o pracovných listoch, učebniciach a mnohých iných témach, s ktorými sa naše školstvo musí vysporiadať. Možno však povedať, že náš projekt vykročil tou správnou nohou aj s podporou a odobrením "tých hore".

Ing. Marek Piga